Waarom Rechtspreventie?


De praktijk
Iedereen heeft er wel eens mee te maken, u denkt duidelijke afspraken te hebben gemaakt en later blijkt er een verschil van mening over deze afspraken.

Dit kan het begin zijn van een conflict waarbij een opeenstapeling van feiten en emotie onvermijdelijk is. Het gevolg hiervan; het over en weer (schriftelijk) uitwisselen van standpunten en het eventueel inzetten van juridische bijstand.

Is dit te voorkomen?
Veel conflicten kunnen eenvoudig worden voorkomen. Het maken van duidelijke afspraken vormt hierin de essentie. Bij een geschil gaat het vaak om kleine zaken waar onduidelijkheid over bestaat. Mondelinge afspraken zijn immers snel gemaakt!

De oplossing 
Met Rechtspreventie kunt u telefonisch gemaakte afspraken vastleggen en bewaren. U staat sterker bij een meningsverschil of conflict. Met Rechtspreventie kunt u een hoop ergenis en onnodige (juridische) kosten uitsparen. Afspraken legt u vast met Rechtspreventie 0900-20.20.200 (65cpm)