Privacy Statement

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Rechtspreventie persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Rechtspreventie zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Rechtspreventie met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking 
Rechtspreventie verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om webstatistieken te ontwikkelen. De manier waarop Rechtspreventie persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens 
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen via 0900 20.20.200 (toets 9 in hoofdmenu) of via e-mail.

Wijzigingen 
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen 
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen ons opnemen via e-mail info@rechtspeventie.nl

Rechtspreventie KVK-nummer: 37131263 te Alkmaar